Danışmanlık, Test, Araştırma ve Geliştirme

Projenizi başarıyla uygulamanıza yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık, Test, Araştırma ve Geliştirme

Projenizi başarıyla uygulamanıza yardımcı oluyoruz.

DANIŞMANLIK

TEST

GELİŞME

ARAŞTIRMA

Havacılık ve Uzay & Advanced Composites GmbH

Özel havacılık ve karasal uygulamalar için malzeme testi ve geliştirme konusunda son derece deneyimli ortağınız.

Ekim 2010'da kurulan AAC, malzeme teknolojisi ve testlerinde araştırma, geliştirme ve mühendislik yetenekleri sağlayan özel bir şirkettir.

Karasal uygulamalara yönelik malzeme ve teknolojiler kısmen havacılık deneyimimize dayalı olarak geliştirilmektedir.

Fiziksel kimya, fizik, makine mühendisliği ve elektronik alanlarındaki personelimizin büyük enerjisi ve deneyimi sayesinde müşterilerimiz için araştırma ve geliştirme projelerine disiplinler arası bir yaklaşım uyguluyoruz.

Temel alanlarımız olan havacılık ve uzay mühendisliği, havacılık, genel endüstri ve enerji endüstrisindeki faaliyetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıda bulunabilir:

Uzay

Uzay

Uzay pazarı segmentinde, malzeme geliştirme ile malzeme ve bileşen testleri faaliyetlerimizin temel bileşenleridir. Burada Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın yanı sıra önde gelen küçük, orta ve büyük ölçekli Avrupa uzay şirketleri ve araştırma ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Burada, uzayda karşılaşılanlar gibi aşırı çevresel koşullar altındaki uygulamalar için tribolojik sistemlerin, mekanizmaların, test yöntemlerinin ve test tesislerinin geliştirilmesi özellikle önemlidir.

Havacılık

Havacılık

Havacılık ve uzay pazarı segmentinde, özellikle polimer kompozitlere sensör sistemlerinin entegrasyonu ve Yapısal Sağlık İzleme sistemlerinin geliştirilmesi olmak üzere malzeme ve süreç geliştirmeye odaklanıyoruz. Uçakların buzunun çözülmesine yönelik fonksiyonel kaplamaların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz de kesitsel bir konudur. Türbin kanatları için yüksek sıcaklık alaşımlarının hızlı karakterizasyonuna yönelik yeni gelişmeler de enerji ve uzay pazarı segmentlerindeki gelişmelerin temelini oluşturmaktadır.

Enerji

Enerji

Enerji pazarı segmentinde, faaliyetlerimiz öncelikle rüzgar türbinleri için rotor kanatlarının buzunun çözülmesine yönelik fonksiyonel kaplamalara odaklanmaktadır. Yapışmayı önleyici ve kolay temizlenebilir kaplamaların geliştirilmesindeki uzmanlığımız da fotovoltaik sistemler için özellikle ilgi çekicidir.

Endüstri

Endüstri

Endüstri pazarı segmentinde, ortaklarımızı ikili ve çok taraflı geliştirme faaliyetlerinde destekliyoruz. Basit ölçüm görevlerinden karmaşık çok yıllı geliştirme veya araştırma projelerine kadar, yeni malzemelerin, kaplamaların ve bileşenlerin karakterizasyonu ve geliştirilmesinde know-how'ımızı ve uzun yıllara dayanan uzmanlığımızı uyguluyoruz.

0+
başarıyla tamamlanan ESA projeleri
0+
yillarin uzay deneyi̇mi̇ - 1989'dan beri̇
0+
memnun uluslararası iş ortakları

Projenize şu şekilde yaklaşıyoruz

Ekibimiz durumunuzu analiz edecek ve uygun bir prosedür önerecektir