mühendi̇sli̇k ofi̇si̇2024-06-21T14:04:03+02:00

Devlet onaylı Mühendislik Ofisi

Arıza Analizi ve Malzeme Geliştirme

Schadensanalyse, Materialentwicklung, Ingenieurbüro

DANIŞMANLIK

TEST

GELİŞME

ARAŞTIRMA

Malzeme ve Arıza Analizi

Arıza analizi ve malzeme geliştirme için mühendislik ofisi

AAC, yüzeylerin, kaplamaların ve malzemelerin araştırılmasının yanı sıra malzeme geliştirme projelerinde uzmanlaşmış köklü bir mühendislik ofisidir.

Son teknoloji ürünü ekipmanlarla AAC, yüzey karakterizasyonları, tribolojik çalışmalar, mekanik testler ve arıza analizleri dahil olmak üzere endüstriyel şirketler için bir hizmet olarak araştırmalar yürütmektedir. Bu hizmetler, çeşitli uygulamalarda malzemelerin performansını, dayanıklılığını ve bütünlüğünü anlamada çok önemlidir ve endüstriyel bileşenlerin katı kalite ve güvenlik standartlarını karşılamasını sağlar.

ESA için resmi bir test merkezi olan AAC, uzay sektöründe projeler yürütmektedir. Yüksek nitelikli ekip, modern analitik yöntemlerle sorunları çözmek ve karmaşık malzeme geliştirme projelerini başarıyla uygulamak için bir mühendislik ve test hizmeti sağlayıcısı olarak teorik altyapıya ve kapsamlı deneyime sahiptir. AAC'nin malzeme analizindeki uzmanlığı, malzemelerin mikroskobik ve makroskobik özelliklerini inceleyip anlamasını sağlayarak zorlu koşullar altında güvenilir performans gösteren gelişmiş malzemelerin geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır.

Malzeme analizi AAC, malzemelerin kimyasal bileşimini, mikro yapısını, mekanik özelliklerini ve performans özelliklerini değerlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir teknikler paketini içerir. Bu, taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDX), X-ışını kırınımı (XRD) ve çeşitli spektroskopi ve termal analiz formları gibi teknikleri içerir. Bu yöntemler, AAC'nin malzeme özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlamasına olanak tanıyarak yeni malzemelerin optimizasyonuna ve geliştirilmesine rehberlik eder.

Arıza analizi AAC tarafından sunulan ve malzeme ve bileşen arızalarının temel nedenlerini tespit etmeyi amaçlayan bir diğer kritik hizmettir. Bu süreç, görsel inceleme, tahribatsız test, fraktografi, metalografi ve mekanik testleri birleştiren sistematik bir araştırmayı içerir. AAC, arıza mekanizmalarını anlayarak müşterilerin gelecekteki arızaları önlemek, ürün tasarımlarını iyileştirmek ve genel güvenilirliği artırmak için düzeltici eylemler uygulamalarına yardımcı olur. Arıza analizi süreci yalnızca acil sorunları tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda malzeme performansı ve güvenliğinde uzun vadeli iyileştirmelere de katkıda bulunur.

AAC, malzeme geliştirme, malzeme ve arıza analizinin yanı sıra simülasyon araçları ve mikroyapısal analizlerin kullanımı konusundaki uzmanlığı ile müşterilerini projelerinin planlanması ve uygulanmasında desteklemektedir. AAC, malzemeleri, kaplamaları ve bileşenleri endüstriyel olarak ilgili ortamlarda test etmek için özel tesislere sahiptir. Bu olanaklar, AAC'nin gerçek dünya koşullarını simüle etmesini ve malzeme ve bileşenlerin çeşitli stresler ve çevresel faktörler altında nasıl performans göstereceğini değerlendirmesini sağlar. AAC, endüstri ve araştırma alanındaki ortaklarıyla birlikte ulusal, Avrupa ve ESA tarafından finanse edilen projelerde yeni malzemeler ve bileşenler geliştirmektedir. Bu işbirlikçi yaklaşım, AAC'nin teknolojik ilerlemelerin ön saflarında yer almasını ve en son bilimsel keşifleri malzeme analizi ve geliştirme süreçlerine sürekli olarak entegre etmesini sağlar. İşbirliğine dayalı projeler aynı zamanda inovasyonu teşvik ederek havacılık, otomotiv, enerji ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerin gelişen taleplerini karşılayan malzemelerin yaratılmasını sağlıyor. Ulusal ve Avrupa destekli araştırma projelerinde, mevcut ve yeni segmentlerdeki bilgi ve yetkinliği artırmak için yeni test yöntemleri veya tesislerinin yanı sıra yeni malzemeler ve bileşenler geliştirilmektedir. AAC'nin bu projelerdeki rolü genellikle yeni malzeme analiz tekniklerine öncülük etmeyi ve mevcut teknolojinin sınırlarını zorlayan son teknoloji test protokolleri geliştirmeyi içerir. Bu ilerlemeler yalnızca AAC'nin müşterilerine fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş bilim ve mühendislik topluluklarına da katkıda bulunur. AAC'nin malzeme analizi ve arıza analizine olan bağlılığı, onu bu alanda bir lider olarak konumlandırmakta ve endüstriyel bileşenlerin ve malzemelerin güvenliğini, güvenilirliğini ve yenilikçiliğini destekleyen paha biçilmez hizmetler sunmaktadır. AAC, analitik tekniklerini sürekli olarak geliştirerek ve test yeteneklerini genişleterek, modern mühendislik zorluklarının sürekli artan taleplerini karşılayabilmelerini sağlamakta ve müşterilerinin kendi sektörlerinde başarıya ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Ürünler ve Hizmetler

Bir mühendislik ofisi olarak AAC, malzeme ve yüzey analizi, test ve karakterizasyon alanlarında hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz aşağıdakiler gibi çok sayıda prosedürü kapsamaktadır:

 • Metalografi
 • Arıza analizi
 • Taramalı elektron mikroskobu (SEM)
 • Yüzey karakterizasyonu
 • Sürtünme katsayısı ölçümü
 • Yapışma testi
 • Sertlik testi
 • Kaplama kalınlığı ölçümü
 • Nanoindentasyon
 • Mekanik testler
 • Kimyasal analiz
 • Yoğunluk belirleme
 • Termal analiz
 • Dinamik ışık saçılımı (DLS)
 • Kaplama karakterizasyonu
 • Ayrışma testleri
 • Ve çok daha fazlası

AAC ayrıca, özellikle eklemeli üretim teknolojileri, fonksiyonel kaplamalar ve kompozit malzemeler için müşteri odaklı çözümlere yönelik araştırma ve geliştirme hizmetleri de sunmaktadır.

Buna ek olarak AAC, belirli endüstriyel uygulamalar için kolay temizlenebilir ve yapışmaz özelliklere sahip özel kaplama ürünleri (AAC 2000 EC, AAC 3001 AN) sunmaktadır.

SSS - Arıza Analizi ve Malzeme Geliştirme

Arıza analizi nedir ve neden önemlidir?2024-06-20T16:35:16+02:00

Arıza analizi bir malzeme veya bileşen arızasının nedenlerini araştırma ve belirleme sürecidir. Bu analiz, arızanın kesin nedenlerini anlamak, gelecekteki sorunları önlemek, ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak ve güvenlik risklerini en aza indirmek için önemlidir.

AAC arıza analizinde hangi yöntemleri kullanır?2024-06-20T16:34:48+02:00
AAC, arıza analizinde görsel inceleme, taramalı elektron mikroskobu (SEM), metalografik incelemeler, mekanik testler ve kimyasal analiz dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler, hasarlı malzemenin yapısının ve bileşiminin derinlemesine incelenmesine yardımcı olur.
Arıza analizi ürün iyileştirmeye nasıl katkıda bulunabilir?2024-06-20T16:34:19+02:00

İçinden Arıza AnaliziAAC, malzeme arızalarının kesin nedenlerini belirleyebilir. Bu bilgiler, üreticilerin tasarım ve üretim süreçlerini optimize etmelerini, gereksinimleri daha iyi karşılayan malzemeleri seçmelerini ve ürünlerinin güvenilirliğini ve kalitesini artırmak için önleyici tedbirler uygulamalarını sağlar.

Malzeme geliştirme nedir?2024-06-20T16:33:34+02:00

Malzeme geliştirme iyileştirilmiş özelliklere sahip yeni malzemelerin araştırılması, tasarlanması ve optimize edilmesi sürecini ifade eder. Bu, daha hafif, daha güçlü, ısıya daha dayanıklı veya daha çevre dostu malzemelerin geliştirilmesini içerebilir.

AAC malzeme geliştirmede nasıl bir rol oynar?2024-06-20T16:32:57+02:00

AAC şu alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktadır malzeme geliştirmeYeni malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesi, malzeme özelliklerinin karakterizasyonu ve test edilmesi ve endüstriyel uygulama desteği de dahil olmak üzere. AAC, özel gereksinimler için özelleştirilmiş çözümler geliştirmek üzere müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışır.

AAC sektördeki malzeme gelişimini nasıl destekliyor?2024-06-20T16:32:25+02:00

AAC destekler malzeme geliştirme Malzeme karakterizasyonunda uzmanlık sağlayarak, mekanik ve termal testler gerçekleştirerek ve gelişmiş simülasyon araçlarını kullanarak sektörde. Bu hizmetler, yeni malzemelerin performansını ve güvenilirliğini değerlendirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.

AAC sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesine yardımcı olabilir mi?2024-06-20T16:31:49+02:00
Evet, AAC sürdürülebilir malzemelerin malzeme geliştirilmesine yardımcı olabilir. AAC, daha çevre dostu, daha uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir malzemelerin geliştirilmesi ve test edilmesi üzerinde çalışmaktadır. AAC, araştırma ve ileri analitik teknikleri bir araya getirerek çevresel ayak izini azaltan sürdürülebilir malzeme çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.
0+
başarıyla tamamlanan ESA projeleri
0+
yillarin uzay deneyi̇mi̇ - 1989'dan beri̇
0+
memnun uluslararası iş ortakları

Projenize şu şekilde yaklaşıyoruz

Ekibimiz durumunuzu analiz edecek ve uygun bir prosedür önerecektir

Başa dön